Fikir ve Algı
Yönetimi

PR ekibimizin beyin fırtınası dediğimiz yöntemle bazen ilginç bazen de benzersiz reklam fikirlerini oluşturduğu ekip çalışma şeklimizdir. Tam hizmet anlaşmamız olan müşterilerimiz için yaptığımız bu yöntemle nasıl farkındalık yaratabiliriz sorusuna cevap arayıp bulduğumuz fikirleri tasarım, prodüksiyon, digital marketing ve web proje ekiplerimize ileterek ilgili alanlarda yayımlanmak üzere uygulamaya geçiririz. Bu bazen etkili bir sosyal medya videosu, bazen web sitesinde farklı bir uygulama çalışması olabilir. En basit bir ürün ambalaj çalışmasında bile nasıl farklı bir algı verebiliriz mantığında hareket ederek ortaya yaratıcı ve benzersiz sonuçlar çıkarırız. Marka bilinirliğini arttırma, tüketiciyi alışverişe yöneltme, ürün değerini olduğundan daha fazla gösterme gibi çalışmalar yapılmaktadır.